Lirik, Teks Ya Rosululloh Salamun ‘Alaik Arab, Latin, Video dan Terjemah arti Indonesia

Posted on

Suhupendidikan.com tentang Sholawat Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik arab, latin dan arti dalam bahasa indonesia

Sholawat adalah bentuk jamak dari kata salla / salat yang berarti: doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah.

Arti bersholawat bisa dilihat dari pelakunya. Jika sholawat itu datangnya dari Alloh SWT. berarti memberi rohmat pada makhluk. sedangkan Sholawat dari para malaikat memiliki arti memberikan ampunan. Namun sholawat dari orang-orang mukmin berarti suatu doa agar Alloh SWT memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. dan keluarganya.

Ya Rasulullah Salamun 'Alaik
Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik

Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik

يارسول الله سلام عليك ، يارفيع الشان والدرج

Yâ Rosûlallâh salâmun ‘alaik, yâ rofî’asy-syâni waddaroji

Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu, Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi

عطفة ياجيرة العلم ، ياأهيل الجود والگرم

‘Athfatan yâ jîrotal ‘alami, yâ uhailal jûdi wal karomi

Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga, Wahai ahli dermawan dan pemurah hati

نحن جيران بذا الحرم ، حرم الإحسان والحسن

Nahnu jîrônu bidzâl haromi, haromil ihsâni wal hasani

Kami tetangga di tanah haram ini. Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan.

نحن من قوم به سگنوا ، وبه من خوفهم امنوا

Nahnu min qoumin bihî sakanû, wa bihî min khoufihim âminû

Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan.

وبأيات القرآن عنوا ، فاتئد فينا أخا الوهن

Wa bi âyâtil qur-ãni ‘unû, fatta-id fînâ akhôl wahani

Dengan ayat-ayat Al-Qu’an mereka mendapat inayah. Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah.

نعرف البطحا وتعرفنا ، والصفا والبيت يألفنا

Baca Juga :  Dhoharoddinul Mu’ayyad (Ya Hanana)

Na’riful bath-hâ wa ta’rifunâ, wash-shofâ wal baitu ya,lafunâ

Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami, Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami.

ولنا المعلی وخيف منا ، فاعلمن هذا وکن زکن

Wa lanâl Ma’lâ wa khoifu minâ, fa’laman hâdzâ wakun zakini

Kami punya Ma’la dan masjid Kha’if di kota Mina. Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana.

ولنا خير الأنام أب ، وعلي المرتضی حسب

Wa lanâ khoirul anâmi abu, wa ‘Aliyyul murtadlô hasabu

Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk. Dan adalah keturunan Ali yang di ridhoi.

وإلی السبطين ننتسب ، نسبا ما فيه من دخن

Wa ilâs-sibthoini nantasibu, nasabân mâ fîhi min dakhuni

Kepada kedua cucunya kami berketurunan, Keturunan suci bersih dari kotoran.

گم إمام بعده خلفوا ، منه سادات بذا عرفوا

Kam imâmin ba’dahu kholafû, minhu Sâdâtun bidzâ ‘urifû

Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya, dengan gelar Sayyid mereka dikenal

وبهذا الوصف قد وصفوا ، من قديم الدهر والزمن

Wa bihâdzâl washfi qod wushifû, min qodîmid-dahri wazzamani

Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut. Dari sepanjang tahun dan zaman.

مثل زين العابدين علی ، وابنه الباقر خير ولی

Mitslu Zainil ‘Âbidîna ‘Alî, wabnihil-Bâqiri khoiri walî

Seperti Zainal Abidin yakni Ali, dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali.

والإمام الصادق الحفل ، وعلي ذی العلا اليقن

Wal imâmish-Shôdiqil hafili, wa ‘Aliyyin dzîl ‘ulâl yaqini

Dan Imam Ja’far Ash-Shodiq yang penuh keberkahan. Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan

فهم القوم الذين هدوا ، وبفضل الله قد سعدوا

Fahumul qoumulladzîna hudû, wa bifadl-lillâhi qod sa’idû

Merekalah kaum yang memperoleh hidayah. Dan dengan karunia Alloh SWT mereka benar-benar bahagia.

ولغير الله ما قصدوا ، ومع القران فی قرن

Baca Juga :  Lirik, Teks dan Terjemah sholawat Ilaahin Nas Aluk Bil Ismil 'Adzom

Wa lighoirillâhi mâ qoshodû, wa ma’al qur-ãni fî qoroni

Kepada selain Alloh SWT mereka tak bertujuan. Dan beserta Al-Quran mereka berpegangan.

أهل بيت المصطفی الطهر ، هم أمان الأرض فالدکر

Ahlu baitil Mushthofâth-thuhuri, hum amânul ardli faddakiri

Ahli rumah Nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah

شبهوا بالأنجم الزهر ، مثل ماقد جاء فی السنن

Syubbihû bil anjumiz-zuhuri, mitsla mâ qod jâ,a fîs-sunani

Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan. Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi.

و سفين للنجاة إذا ، خفت من طوفان کل أذی

Wa safînun linnajâti idzâ khifta min thûfâni kulli adzâ

Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka.

فانج فيها لاتکون گذا ، واعتصم بالله واستعن

Fanju fîhâ lâ takûnu kadzâ, wa’tashim billâhi wasta’ini

Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Alloh SWT  serta mohonlah pertolongan.

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم

Robbi fanfa’nâ bibarkatihim wahdinâl husnâ bi hurmatihim

Ya Alloh, dengan barokah mereka, berila kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan

وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن

Wa amitnâ fî thorîqotihim, wa mu’âfâtin minal fitani

Video

Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah

Sholawat memiliki arti doa, untuk diri sendiri maupun orang banyak atau kepentingan bersama. Sedangkan sholawat sebagai ibadah merupakan pernyataan hamba atas ketundukannya kepada Alloh SWT serta mengharapkan pahala dari-Nya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW., bahwasanya orang yang bersholawat kepadanya akan mendapat pahala yang besar, baik shalawat itu dalam bentuk tulisan maupun lisan (ucapan).

Baca Juga :  Rohatil Athyaru Tasydu

Sholawat lainya tekan menu di pojok kanan atas