Nama-nama Malaikat

Posted on

Nama Nama Malaikat lengkap dengan pengertian dan gambar agar mudah dipahami oleh pemula.

Malaikat merupakan makhluk yang memiliki kekuatan dan tugas yang mematuhi aturan dan perintah Allah SWT.

Malaikat memiliki kualitas dan karakteristik yang berbeda. Malaikat memiliki kualitas yang berbeda dari makhluk Tuhan lainnya, seperti manusia, jin dan setan. Malaikat dicitakan dari cahaya (nur).

Malaikat tidak memiliki keinginan dan kelaparan seperti jin dan manusia. Malaikat juga tidak tidur, tidak makan atau minum.

Malaikat memiliki bentuk yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan tidak seperti yang ditunjukkan dalam gambar dan film.

Ada banyak malaikat, tetapi ada 10 malaikat yang perlu diketahui dan dipercaya. Inilah arti dan nama para malaikat :

Pengertian Malaikat

Secara etimologis, Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malaka yang berarti kekuatan.

Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari An-Nur atau cahaya. seperi hadis Rosulullah, yang berarti lebih atau kurang “malaikat terbuat dari cahaya”.

Bagi seorang Muslim itu wajib untuk percaya pada malaikat, karena iman pada malaikat adalah bagian dari rukun iman.

Iman kepada malaikat di sini berarti percaya bahwa ada malaikat, meskipun kita sendiri tidak dapat melihat malaikat, dan percaya bahwa malaikat adalah makhluk Tuhan yang terbuat dari cahaya.

Malaikat senantiasa menyembah dan tidak pernah menduakan dan mematuhi semua perintah Sang Pencipta, sehingga malaikat tidak memiliki dosa.

Walaupun manusia pada dasarnya tidak dapat melihat malaikat, namun dengan izin Allah manusia dapat melihat malaikat sesuka hati, dan kejadian ini biasanya terjadi pada para rasul dan nabi Allah.

Meskipun para malaikat selalu taat dan selalu menyembah Allah, sebenarnya penyembahan dari manusia dan jin lebih disukai oleh Allah Ta’ala.

Baca Juga :  Tugas Malaikat

Mengapa Allah lebih memilih penyembahan manusia dan jin dari pada malaikat? Karena jin dan manusia dapat membuat pilihan mereka sendiri tidak seperti malaikat yang tidak.

Bentuk malaikat disebutkan oleh Allah Ta’ala dalam kata-katanya dalam surat Fathir ayat 1, yang menyatakan bahwa malaikat memiliki dua, tiga, dan empat sayap.

Nama nama Malaikat

Jumlah malaikat sangat banyak dan tidak ada yang tahu persis berapa banyak malaikat yang ada selain Allah Swt yang tahu jumlah mereka. Namun, ada sepuluh malaikat, yang harus kita ketahui, yang memiliki tugas berbeda, dan berikut adalah nama-nama para malaikat dan tugasnya:

  1. Malaikat Jibril (menyampaikan wahyu)
  2. Malaikat Mikail (memberikan rizki)
  3. Malaikat Israfil (meniup sangkakala pada hari kiamat kelak)
  4. Malaikat Izrail (mencabut seluruh makhluk hidup)
  5. Malaikat Munkar (menanyai perkara manusia di alam kubur semasa hidupnya)
  6. Malaikat Nakir (menanyai perkara manusia di alam kubur semasa hidupnya)
  7. Malaikat Raqib (mencatat amalan baik manusia semasa di dunia)
  8. Malaikat Atid (mencatat amalan buruk manusia semasa di dunia)
  9. Malaikat Malik (menjaga pintu Neraka)
  10. Malaikat Ridwan (menjaga pintu Surga)

Baca Juga: