Teks Marhaban Latin dan Video

Posted on

Suhupendidikan.com tentang marhaban dalam teks latin dan video

Menurut Abu Hilal al-‘Askari yang sebagaimana disebutkan pada salah satu kitab-nya yaitu: al-Awa-il (الأوائل), yang pertama kali mengucapkan kata sambutan “Marhaban wa Ahlan (مَرْحَبًا وَأَهْلًا)” adalah Saif bin Dzi Yazan al-Himyari.

Hal ini bisa dilihat di kitab al-Awa-il halaman 86.

Saif bin Dzi Yazan al-Himyari adalah salah seorang raja Yaman, hidup sekitar tahun 110 – 50 sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, atau sekitar tahun 516 – 574 M.

Beliau adalah raja Yaman yang mampu mengakhiri kekuasaan orang-orang Habasyah (Ethiopia) yang sempat berkuasa di Yaman, dan Beliau berhasil mengalahkan Masruq bin Abrahah al-Asyram, atau putera Abrahah al-Asyram.

Abrahah al-Asyram merupakan seseorang yang sangat terkenal, karna, dialah raja yang pernah membentuk pasukan besar untuk menghancurkan Ka’bah, yang diantara pasukannya terdapat pasukan gajah, sehingga dikenal sebagai pasukan gajah atau ash-habul fil, yang peristiwanya diabadikan dalam Al-Qur’an Al-Karim dalam surat Al-Fil, surat yang ke-105 dalam urutan mush-haf Al-Qur’an.

marhaban
marhaban

Isi Artikel :

Marhaban

Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban
Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Marhaban

Izhabana Biwujudin
Marhaban Marhaban
Musthofal Hadi Muhammad
Marhaban Marhaban

Ya Rasulallahi Ahlan Bika
Inna Bika Nus’ad
Wabijahih Ya Ilahi
Jud Wabaligh Kulla Maqsod

Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika

Wahdinan Nahja Sabilih
Kaibihim Nus’ad Wa Nursyad
Robbi Balighna Bijahih
Fijiwarih Khoiro Maq’aat

Asyroqol Kaunub Tihaja
Biwujudil Musthofa Ahmad
Wali Ahli Kauni Unsun
Wa Suruun Qod Tajaddal

Allah Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika

Fathrobu Ya Ahlan Masani
Fahazhoru Yummi Ghorrod
Wastahidu Bijamalin
Fauqo Fil Husni Tafarrod

Baca Juga :  Sholawat Nariyah

Marhaban Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Walanal Busyro Bisa’din
Marhaban Mustamirin Laisa Yanfat

Marhaban Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Haitsu Utina Atho’an
Marhaban Jama’al Fakhrol Mu’abbad

Falirobbi Kullu Hamdin
Marhaban Marhaban
Jala’al Ya Surohul’ad
Marhaban Marhaban

Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban
Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Marhaban

Ya Rasulallahi Ahlan Bika
Inna Bika Nus’ad
Wabijahih Ya Ilahi
Jud Wabaligh Kulla Maqsod

Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika

Washolatullahi Taghsya
Asyrofal Rusli Muhammad
Washolatullahi Taghsya
Asyrofal Rusli Muhammad

Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban

Wasalamun Mustamirun
Kulla Hinni Ya Tajaddal
Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban

Video