Kitab-kitab Allah

Posted on

Pada kali ini kita akan membahas makalah atau materi tentang kitab-kitab Allah yang meliputi pengertian Taurat, zabur, injil dan al quran lengkap

pengertian kitab kitab allah

Pengertian Kitab-kitab Allah

pengertian kitab kitab allah

Kitab-kitab Allah merupakan suatu kumpulan firman– firman Allah yang di wahyukan oleh Allah kepada para Nabi serta Rasul. Bagaikan umat islam kita diharuskan buat meyakini serta mempercayai kitab- kitab allah sebab jadi salah satu rukun iman. Terdapat juga jumlah kitab suci yang telah diturunkan sebanyak 114 kitab suci.

Setelah itu Kitab Allah era dulu terbuat jadi 2 tipe, ialah dapat berbentuk shuhuf serta mushaf. Kata shuhuf ada pada surah al a’ laa. Ke 2 sebutan tesebut berasal dari kalimat yang sama ialah, shafifa yang maksudnya sepenggal kalimat yang ditulis dalam media kulit, kertas serta media yang lain. Sedangkan mushaf ialah kumpulan dari shuhuf yang di rangkum jadi satu.

Allah berfirman kalau orang islam/ mukmin mesti meyakini terdapatnya beberpa kitab- kitab suci yang turun saat sebelum kitab suci (AL) Qur’ an semacam disebutkan dalam firman Allah. Swt pesan annisa ayat 136:

pengertian kitab-kitab Allah

Tidak hanya kitab suci, Allah pula mengeluarkan suhuf berbentuk lembaran yang sudah diturunkan kepada para nabi serupa nabi Musa A, S. serta Nabi Ibrahim. A. S

Kitab- kitab Allah pastinya mempunyai guna buat menuntun manusia dalam meyakini Allah SWT serta apa- apa yang sudah diturunkan kepada Nabi- nabi serta rasul- rasul- Nya.

Kitab–Kitab Allah

Allah SWT sudah mengeluarkan Sebagian kitab suci antara lain ialah kitab suci Taurat, Kitab Suci zabur, Kitab Suci Inzil Serta selaku penyempurna Allah Swt Merendahkan Kitab Suci AL- QUR’ AN. Di dasar ini merupakan uraian menimpa kitab- kitab tersebut.

Baca Juga :  Niat Puasa Dzulhijjah , Tarwiyyah dan Arafah Beserta Manfaatnya

1. Kitab Suci Taurat

Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as bagaikan pedoman serta petunjuk untuk Bani Israel. Allah. Swt Berfirman: al- isro ayat 2

pengertian kitab-kitab allah

Ada isi isi kitab Taurat meliputi hal- hal semacam berikut:

 • Kewajiban meyakini keesaan Allah. SWT
 • Pelarangan menyebut- nyebut nama Allah. SWT dengan sia- sia
 • Pelarangan menyembah berhala ataupun Patung
 • Biar mensucikan hari ialah hari sabtu( sabat)
 • Menghormati ke2 orang tua
 • Larangan menewaskan sesama manusia tanpa alibi yang dibenarkan
 • Melarang berbuat zina
 • Melarang mencuri
 • Melarang jadi saksi palsu
 • Melarang mengambil hak orang.

2. Kitab Zabur

Kitab Suci Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. A. S supaya jadi pedoman ataupun petunjuk untuk umatnya.

3. Kitab Injil

Kitab Suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa. A. S supaya jadi petunjuk serta tuntunan untuk Bani Israel. firman allah. SWT almaidah 46:

pengertian kitab-kitab Allah

Kitab Suci Injil muat ajaran pokok, antara lain ialah:

 • Ada perintah supaya kembali kepada tauhid yang murni
 • Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat
 • Ada Ajaran supaya hidup simpel serta menghindari watak tamak.
 • Uraian ataupun Pembenaran terhadap kitab- kitab yang turun sebelumnya

4. Kitab al- Qur’ an

Kitab al- Qur’ an selaku kita penyempurna ialah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S. a. w selaku petunjuk serta pedoman untuk segala umat manusia, bukan cuma bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah (AL) furqon ayat 1 yang artinya :

pengrtian kitab-kitab Allah

Isi al- Qur’ an meliputi hal- hal berikut:

 • Ada ulasan menimpa prinsip- prinsip akidah( keimanan)
 • Ada ulasan yang mengangkut prinsip- prinsip ibadah
 • Ada ulasan yang berkenaan dengan prinsip- prinsip syariat

Peran Kitab Suci al- Qur’ an antara lain:

 • Wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
 • Mukjizat Nabi Muhammad saw
 • Menjadi pedoman hidup manusia supaya tercapai kebahagiaan di dunia serta akhirat
 • Jadi sumber dari seluruh sumber hukum Islam
 • Guna Iman kepada Kitab- kitab Allah
 • Supaya tingkatkan mutu kehidupan pribadi
 • Supaya manusia membangun kehidupan bermasyarakat
 • Supaya manusia menjalakan kerukunan dalam hidup berbangsa serta bernegara
 • Hikmah Iman kepada Kitab- kitab Allah
 • Tingkatkan rasa keimanan kepada Allah yang sudah mengutus para rasul- rosulnya buat mengantarkan risalahnya.
 • Kehidupan manuisa jadi tertata sebab terdapatnya hukum yang bersumber pada kitab suci
 • Semangat dalam beribadah ataupun melaksanakan kewajiban- kewajiban agama.
 • Bisa meningkatkan perilaku optimis sebab sudah dikaruniai pedoman hidup dari Allah buat mencapai kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat
 • Ketakwaannya terpelihara dengan senantiasa melaksanakan perintah- perinta Allah. Swt dan menghindari seluruh larangan- Nya
Baca Juga :  Arti Mimpi Tentang Ayam

Pelaksanaan Iman terhadap Kitab- kitab Suci

1. Banyak metode buat beriman terhadap kita- kitab suci Allah, metode tersebut antara lain:

 • Percaya Serta Yakin kebenaran yang tercantum dalam kitab- kitab Allah. Swt
 • Percaya serta yakin kalau kitab- kitab itu betul- betul wahyu Allah. Swt bukan karangan dari para Nabi serta Rasul

2. Beriman kepada al- Qur’ an. Triknya semacam berikut:

 • Percaya serta yakin kalau al- Qur’ an betul- betul wahyu Allah, bukan karangan dari Nabi Muhammad S. a. w
 • Percaya serta yakin kalau isi yang tercantum dalam al- Qur’ an dipastikan kebenarannya.
 • Wajib menekuni, menguasai, serta menghayati isi al- Qur’ an
 • Serta mengamalkan ajaran Kitab Suci al- Qur’ an dalam kehidupan.

Demikianlah pembahasan yang bisa suhupendidikan.com sampaikan mengenai kitab–kitab Allah Swt, Mudah- mudahan menaikkan rasa keimanan kita kepada Allah. Swt serta kepada Kitab- kitab allah. saya ucapkan terimakasih semmoga bermanfaat.

Artikel Lainnya :