Bacaan Dzikir Pagi dan Petang Sesuai Sunnah

Posted on

Pada kali ini kita akan membahas makalah atau materi tentang bacaan dzikir pagi dan petang sesuai sunnah yang meliputi pengertian,arti dan latinnya

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

Penjelasannya

Teks dzikir pagi serta petang  dengan sunnah- Zikir ialah sesuatu ibadah umat Islam buat senantiasa mengingat Allah azza wa jalla, salah satunya dengan menyanjung serta menyebut namaNya.

Secara etimologi zikir mempunyai makna menyebut, mengingat ataupun berdoa. Kata zikir pula ialah mengingat kepada Allah subhanahu wata’ala.

Dalam bahasa agama Islam dzikir sering kali didefinisikan dengan mengingat serta menyebut Allah dengan lisan lewat kalimat- kalimat thayyibah.Yang sangat afdhol bacaan dzikir adalah Laa Ilaaha Illallaah.

Bertasbih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah memakai jari kanan ataupun ruas- ruas jari kanan, yang diyakini pada hari kiamat nanti jari jemari hendak bersaksi dihadapan Allah.

Yusairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kami( para teman perempuan), 

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

Teknis berzikir dengan tasbih yang dicoba oleh Nabi Muhammad adalah menghitung dengan jari kanan ataupun ruas- ruas jari kanan, Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia menggambarkan,

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

Serta bukan dengan dorongan media, semacam kerikil, biji- bijian maupun dengan biji tasbih. Sebab menurut hadits mengatakan kalau terdapat keutamaan berzikir apabila memakai ruas- ruas jari, keutamaannya merupakan sebab pada hari kiamat jari jemari hendak dimohon kesaksiannya dihadapan Allah.

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

“ Allah, tidak terdapat ilah( yang berhak disembah) melainkan Ia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus ( makhluk- Nya). Ia tidak mengantuk serta tidak tidur. Kepunyaan- Nya apa yang di langit serta di bumi. Tiada yang bisa berikan syafa’ at di sisi- Nya tanpa seizin- Nya. Ia mengenali apa- apa yang di hadapan mereka serta di balik mereka. Mereka tidak mengenali apa- apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki- Nya. Sofa Allah meliputi langit serta bumi. Ia tidak merasa berat memelihara keduanya. Serta Ia Maha Besar lagi Maha besar.”( QS. Angkatan laut(AL) Baqarah: 255)( Dibaca 1 x)

Baca Juga :  Arti Mimpi Tentang Buaya

# 2. (QS. Al Falaq: 1-5) (Dibaca 3 x)

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah
Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah
Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah
Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

Artinya:

“ Ya Allah, sebetulnya hamba di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul‘ Arys- Mu, malaikat- malaikat serta segala makhluk- Mu, sebetulnya Engkau merupakan Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi- Mu serta sebetulnya Muhammad merupakan hamba serta utusan- Mu.”( Dibaca 4 x) 

Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah

Maksudnya:

“ Ya Allah, sebetulnya saya meminta kebajikan serta keselamatan di dunia serta akhirat. Ya Allah, sebetulnya saya meminta kebajikan serta keselamatan dalam agama, dunia, keluarga serta hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku( aib serta suatu yang tidak layak dilihat orang) serta tenteramkanlah saya dari rasa khawatir. Ya Allah, peliharalah saya dari muka, balik, kanan, kiri serta atasku. Saya berlindung dengan kebesaran- Mu, supaya saya tidak disambar dari bawahku( oleh ular ataupun tenggelam dalam bumi serta lain- lain yang membuat saya jatuh).”( Dibaca 1 x) 

Demikian dan sekian itulah tadi ulasan singkat kami suhupendidikan.com mengenai Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang Sesuai Sunnah semoga bermanfaat terimakasih.

Artikel Lainnya :